Neurofeedback – EEG Biofeedback

Na czym polega EEG Biofeedback

Nowoczesna metoda terapii indywidualnej, wykorzystująca efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mózgu. Podstawowymi założeniami metody są plastyczność i bioregulacyjne możliwości mózgu człowieka.

Biologiczne sprzężenie zwrotne – polega na podawaniu dziecku sygnałów zwrotnych, w formie nieskomplikowanych gier komputerowych, o zmianach stanu jego mózgu, dzięki czemu, chcąc spełnić wymagania stawiane przez gry, może ono nauczyć się modyfikować fale mózgowe, które normalnie nie są kontrolowane świadomie.

Cel terapii

poprawa funkcjonowania dziecka, poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu, ukierunkowanie i wzmocnienie u niego koncentracji uwagi oraz hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia. Terapia wpływa pozytywnie na korę mózgową, przywracając równowagę zaburzonym wartościom amplitud fal mózgowych. Poprawia się m.in.:
◈ koncentracja uwagi
◈ refleks
◈ kreatywność
◈ nastrój
◈ samoocena
◈ samokontrola
◈ sen
◈  dziecko uczy się relaksu, jest bardziej otwarte na kontakt i współpracę