Trening zastępowania agresji

dziecko podczas krzyku

Trening zastępowania agresji uczy kontroli własnej impulsywności. Podczas zajęć rozwijane są prospołeczne zachowania. Nauczamy alternatywnych strategii radzenia sobie ze złością i osiągania celów. Trening obejmuje naukę nieagresywnego rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych. Podczas zajęć uczymy udzielania informacji zwrotnych i kształtujemy asertywność.

 

Czym jest trening zastępowania agresji

Trening Zastępowania Agresji (tzw. trening zastępowania agresji Goldstein, określany również jako terapia gniewu lub trening kontroli złości) obejmuje cykl specjalistycznych zajęć, prowadzonych w oparciu o metodę Arnolda Goldstein. Dziecko, dla którego trudność stanowi radzenie sobie z agresją czy gniewem, chce i potrzebuje tego samego, co każda inna osoba. Brak mu jednak narzędzi i umiejętności do tego, by w inny sposób osiągać swoje cele. Nasze zajęcia to nie „terapia dla agresywnych”, lecz twórcze warsztaty, w trakcie których uposaża się dziecko w nowe zachowania, będące skutecznymi i alternatywnymi dla zachowań nieakceptowanych społecznie.

 

Trening składa się z trzech modułów

Treningu Umiejętności Społecznych, obejmującego naukę umiejętności takich jak: reagowanie na zaczepki, radzenie sobie z presją grupy, radzenie sobie
z porażką/pominięciem/oskarżaniem, proszenie o pomoc itp.

Treningu Kontrolowania Złości (tzw. leczenie agresji i terapia gniewu) – podczas tego cyklu dziecko uczy się poznawać i redukować swoją złość. Trening radzenia sobie ze złością pozwala również Uczestnikowi odnaleźć najlepsze dla siebie sposoby na opanowanie trudnych emocji i adaptacyjne radzenie sobie z agresją.

Wnioskowania Moralnego – moduł ten umożliwia pokazanie dziecku, jak dokonywać wyborów w sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych – bez okazywania przy tym gniewu w sposób nieadaptacyjny.

 

Dlaczego warto wybrać nasze centrum?

◈ Jesteśmy placówką z dużym doświadczeniem – obowiązują u nas wysokie standardy pracy
Kompleksowość terapii wzmacnia pozytywny efekt zajęć – nasi psycholodzy poprowadzą Twoje dziecko ku lepszemu funkcjonowaniu
Ciekawy program zajęć – prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży

 

Co świadczymy na treningu zastępowania agresji?

Co tydzień, podczas zajęć trwających 60 min, wykorzystywane są sytuacje przywoływane przez uczestnika – prawdziwe bądź wymyślone. Trening daje im możliwość przećwiczenia w bezpiecznych warunkach możliwych sposobów radzenia sobie. Dzieci uczą się również dostrzegać możliwe konsekwencje swoich zachowań: zarówno te negatywne, jak i pozytywne. Trener wychodzi z założenia, że nie istnieje coś takiego, jak leczenie agresji: jego celem jest pokazanie dziecku, że złość jest ważną i cenną emocją, ale należy radzić z nią sobie i wyrażać ją tak, aby nie krzywdzić tym ani siebie, ani innych.