Terapia integracji sensorycznej

dziecko na huśtawce

Terapia integracji sensorycznej przeprowadzana jest u dzieci, u których występują:

  • opóźniony rozwój mowy,
  • problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji,
  • trudności w nauce i koncentracji,
  • problemy z koncentracją i uwagą,
  • nadmierna wrażliwość lub zbyt mała wrażliwość na bodźce (dźwięki, natężenie światła, dotyk),
  • zaburzenia koordynacji i problemy z utrzymaniem równowagi,
  • łatwe wpadanie we frustrację, agresja,
  • kłopoty z czynnościami manualnymi (kolorowanie, wycinanie, zapinanie guzików).

Diagnostyka zaburzeń odbioru bodźców rozpoczyna się od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z rodzicami i obserwacji zachowania dziecka. Specjalista zleca pacjentowi wykonywanie ćwiczeń i zabaw, na podstawie których może ocenić, czy jakieś zaburzenia występują oraz na jakich płaszczyznach.

Efekty terapii sensorycznej w dużej mierze zależą od zaangażowania dziecka w ćwiczenia i zabawy. Bardzo ważna jest regularność spotkań i ćwiczenia w domu, które pozwalają utrwalić efekty. W naszym ośrodku przeprowadzamy terapię w specjalnie przygotowanych salach i w oparciu o specjalistyczne sprzęty i pomoce. Zapewniamy podopiecznym ciepłą atmosferę, w której czują się bezpiecznie i do której chcą wracać.

 

Czym jest terapia sensoryczna?

Głównym zadaniem terapii sensorycznej jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia, w taki sposób, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców. Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Polega na stymulowaniu, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu systemów sensorycznych:

◈ przedsionkowego – odbierającego wrażenia z ruchu ciała
◈ proprioceptywnego i dotykowego – uruchamiających wrażenia czuciowe z mięśni i powierzchni skóry;
◈ wzrokowego, słuchowego, smakowo-węchowego

Dziecku proponowane są różnorodne aktywności. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego. To pozwala na lepszą organizację działań dziecka.

 

Dla kogo przeznaczona jest integracja sensoryczna

Metoda integracji sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zmagającymi się z szeroko pojętymi dysfunkcjami rozwojowymi między innymi:

Metoda integracji sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zmagającymi się z szeroko pojętymi dysfunkcjami rozwojowymi między innymi:

◈ problemy z napięciem mięśniowym
◈ zaburzenia równowagi
◈ niezgrabność ruchowa, opóźniony rozwój motoryki dużej oraz małej
◈ nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie
◈ opóźniony rozwój mowy
◈ wzmożona lub obniżona wrażliwość na bodźce
◈ poszukiwanie określonych bodźców, trudności w nauce, pisaniu, czytaniu, rysowaniu, liczeniu
◈ problemy z koncentracją uwagi
◈ problemy emocjonalne, trudności w zachowaniu

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące integracji sensorycznej, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Opowiemy o szczegółach diagnostyki i prowadzonych zajęć i umówimy dogodny termin spotkania.


Terapia SI Kraśnik

Terapia SI Lubartów

Terapia SI Lublin

Terapia SI Rzeszów

Terapia SI Świdnik

Terapia SI Zamość