Nasza kadra

mgr Hubert Świtalski

dyrektor mgr Hubert Świtalski

 

Psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji na SWPS w Warszawie. Posiada kwalifikacje z EEGBiofeedbacku, Logoterapii (specjalizacja – psychoterapia integralna: noo-psychoterapia) oraz z Treningu Autogennego J.H. Schultza. Ukończył szkolenie dotyczące Terapii Behawioralnej II (Praktyczny aspekt Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD), szkolenie z zachowań opozycyjno-buntowniczych młodzieży (diagnoza i pomoc psychologiczna), a także szkolenie z interwencji kryzysowej (profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata osobista, żałoba). Szkolenie z VB-MAPP: ocena umiejętności i planowania terapii, szkolenie z programu TEACCH w pracy z dzieckiem autystycznym, szkolenie z Terapii behawioralnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, szkolenie z Treningu Umiejętności Społeczno-Komunikacyjnych (TUSK) dla dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami społeczno-komunikacyjnymi, szkolenie z Terapii behawioralnej – teoria i praktyka (kurs bazowy 3 modułowy). Dodatkowe studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Autyzm (Edukacja i Rewalidacja Osób ze Spectrum Autyzmu).
Na co dzień pracownik w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Podnosi swoje kompetencje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Podczas terapii z dziećmi zawsze dba o komfort i atrakcyjność zajęć dla podopiecznych.

mgr Piotr Czarnecki

 

Pedagog, oligofrenopedagog, absolwent magisterskich studiów pedagogicznych Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od czterech lat pracuje w szkole specjalnej w Lublinie prowadząc zajęcia z choreoterapii i socjoterapii. Wcześniej pracował w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Chełmie jako specjalista do spraw uzależnień. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rewalidacji osób z ASD. Posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą EEG-Biofeedback.

Jest certyfikowanym realizatorem rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji programu profilaktyki uzależnień ,,Fred goes net”. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą zarówno w normie intelektualnej jak i różnymi niepełnosprawnościami. Jest animatorem i menedżerem kultury, instruktorem tańca, choreografem gdzie doświadczenie zdobyte w pracy z osobami pełnosprawnymi wykorzystuje przy rewalidacji osób z różnymi zaburzeniami czy niepełnosprawnościami i odwrotnie. W swojej pracy jak i w życiu kieruje się otwartością i empatią w stosunku do wszystkich ludzi oraz poszanowaniem wszelkich odmienności wynikających z ich natury.

wicedyrektor mgr Piotr Czarnecki
Centrum Innovum

mgr Sebastian Grębowski

 

Terapeuta SI

Trener interpersonalny w trakcie szkolenia SI

mgr Katarzyna Ściegienna

 

Logopeda i terapeuta ręki.

Centrum Innovum
Centrum Innovum

Magda Kicińska

 

Psycholog, terapeuta ręki oraz pedagog po ukończonym przygotowaniu pedagogicznym.

Odbyła szkolenie z podstaw interwencji kryzysowej oraz pracy z dzieckiem wysoko wrażliwym. Indywidualnie podchodzi do trudności z jakimi przychodzą dzieci oraz dopasowuje sposoby pracy do ich możliwości. Prowadzi zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych oraz indywidualne wspierające ogólny rozwój psychospołeczny i emocjonalny oraz umiejętności dziecka. W pracy z dzieckiem skupia się na budowaniu bezpiecznej relacji oraz doskonaleniu mocnych stron i wypracowywaniu trudności.