Trening umiejętności społecznych

dzieci na spotkaniu

Trening umiejętności społecznych jest formą treningu grupowego. Podczas nabywania umiejętności społecznych bazuje na konkretnej wiedzy, którą posiada uczestnik. Program ten jest skierowany dla wszystkich dzieci, które mają problem w od należeniu się w grupie.   

Ważnym elementem TUS są: precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań, zdobycie nowych umiejętności, utrwalenie ich.

 

Kogo obejmuje program

Dziecko, które zna zachowanie, ale nie jest w stanie go stosować. Dziecko, które umie się odpowiednio zachować, ale nie zawsze to wykorzystuje. Dziecko, które nie nauczyło się danego zachowania

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma pomocy psychologicznej dla dzieci:

◈ z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi
◈ z diagnozą ADHD
◈ z Zespołem Aspergera
◈ z trudnościami w przestrzeganiu norm społecznych
◈ z trudnościami w adaptacji do nowych sytuacji

 

Jak wyglądają spotkania TUS

TUS ma formę spotkań grupowych, podczas których dzieci bawiąc się i rozwiązując zadania, rozwijają umiejętności przydatne w funkcjonowaniu społecznym. Podczas spotkań dzieci uczą się między innymi nazywać emocje, radzić sobie z odmową oraz działać zespołowo. Zajęcia są prowadzone przez dwóch trenerów (terapeutów), którzy modelują zachowania uczestników, tak by były zgodne z normami społecznymi.

 

Dlaczego warto rozwijać umiejętności społeczne

Człowiek jest istotą społeczną, funkcjonuje w różnych grupach – formalnych, jak klasa i mniej formalnych, jak grupa na podwórku. Udział w Treningach Umiejętności Społecznych to dla dzieci z trudnościami możliwość wypracowania metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących. Grupa, która ma rotację członków oraz zmienną formułę, daje poczucie
i możliwości rozwijania umiejętności przydatnych w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji rówieśniczych oraz poczucia wpływu na otoczenie.