Neurofeedback – EEG BIOFEEDBACK

nakładanie dziecku opaski na głowę

Neurofeedback jest nowoczesną, interaktywną metodą pozwalającą osiągnąć zdrową równowagę i poprawić stan umysłu. Pozwala zarówno pobudzić, jak i wyciszyć mózg w zależności od tego, z jakimi problemami zmaga się pacjent. Ludzki mózg działa na 5 podstawowych częstotliwościach:

 • fale alfa odpowiadają za świadomy relaks, osiąganie spokoju,
 • fale beta odpowiadają za pełne skupienie, realizację zadań umysłowych, koncentrację i rozwiązywanie problemów,
 • fale gamma regulują zdolności poznawcze, świadomość i pamięć,
 • fale delta odpowiadają za głęboki sen,
 • fale theta odpowiadają za kreatywność, wyobraźnię.

 

Na czym polega EEG Biofeedback?

Nowoczesna metoda terapii indywidualnej, wykorzystująca efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mózgu. Podstawowymi założeniami metody są plastyczność i bioregulacyjne możliwości mózgu człowieka.

Biologiczne sprzężenie zwrotne – polega na podawaniu dziecku sygnałów zwrotnych, w formie nieskomplikowanych gier komputerowych, o zmianach stanu jego mózgu, dzięki czemu, chcąc spełnić wymagania stawiane przez gry, może ono nauczyć się modyfikować fale mózgowe, które normalnie nie są kontrolowane świadomie.

 

Cel terapii

Celem terapii biofeedback poprawa funkcjonowania dziecka, poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu, ukierunkowanie i wzmocnienie u niego koncentracji uwagi oraz hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia. Terapia wpływa pozytywnie na korę mózgową, przywracając równowagę zaburzonym wartościom amplitud fal mózgowych. Poprawia się m.in.:


◈ koncentracja uwagi
◈ refleks
◈ kreatywność
◈ nastrój
◈ samoocena
◈ samokontrola
◈ sen
◈  dziecko uczy się relaksu, jest bardziej otwarte na kontakt i współpracę

Neurofeedback wykorzystywany jest w leczeniu różnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Jest szeroko wykorzystywany w leczeniu:

 • ADHD (pozwala poprawić koncentrację i poprawia kontrolę impulsów),
 • uzależnień (łagodzenie objawów odstawienia),
 • zaburzeń spektrum autyzmu (zmniejszanie agresji, poprawa komunikacji i odbierania bodźców),
 • PTSD – zespołu stresu pourazowego (przywracanie zdrowych wzorców połączeń w mózgu),
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
 • depresji,
 • zaburzeń lękowych.

 

Jak wygląda trening neurofeedback?

Trening neurofeedback jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, dlatego sesje w przypadku różnych zaburzeń i ich nasilenia będą się różnić. Na głowę pacjenta zakładane są co najmniej dwie elektrody uszne. Siedząc w wygodnym fotelu osoba poddawana ćwiczeniom prowadzi videogry, których przebieg obrazowany jest przez fale mózgowe. Na podstawie ich zapisu można odczytać, jak wygląda aktywność mózgu podczas różnych etapów ćwiczenia. Rodzaje fal i ich natężenie jest odczytywane i punktowane przez komputer. Za nasilenie pożądanych pasm gracz dostaje nagrodę.

Efektywność treningu zależy od koncentracji, pamięci, inteligencji i wielu innych czynników. Najważniejsze jest zrozumienie zadania i zaangażowanie osoby badanej. Choć ćwiczenie wykonuje się siedząc w wygodnym fotelu, to jest ono bardzo męczące.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przebiegu badania i warunków uczestnictwa w biofeedbacku, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.