Terapia psychologiczna

dziecko bawiące się klockami

Terapia psychologiczna to świadome, planowe, systematyczne oddziaływanie terapeuty na dziecko, które przeżywa trudności emocjonalne, prezentuje zaburzenia zachowania lub zaburzenia psychiczne, mające na celu identyfikację, zrozumienie i rozwiązanie problemu dziecka, zmniejszenie dolegliwości psychicznych, zredukowanie nie przystosowawczego funkcjonowania lub wzmocnienie zachowania przystosowawczego, ostateczną poprawę stanu psychofizycznego oraz funkcjonowania społecznego. Terapia psychologiczna odbywa się w ramach określonej relacji między terapeutą a dzieckiem, przy współudziale rodzica poprzez poradnictwo, psychoedukację, ustrukturalizowane lub zaplanowane interwencje, z użyciem różnorodnych technik terapeutycznych.

W naszym centrum terapia psychologiczna jest przeprowadzana przez psychologów o bardzo wysokich kwalifikacjach. Nasi pracownicy mają szerokie kompetencje obejmujące wiele dziedzin, dzięki czemu mogą diagnozować zaburzenia i wdrażać terapie i ćwiczenia z różnych dziedzin – psychologii, logopedii, pedagogiki. Terapia psychologiczna może obejmować zarówno dziecko, jak i rodziców, którzy uczą się, w jaki sposób komunikować się z dzieckiem, wykonywać zalecane ćwiczenia i uczyć przystosowania do życia w społeczeństwie, nawiązywania relacji, radzenia sobie z emocjami.

W terapii psychologicznej bardzo ważna jest regularność spotkań ze specjalistą i częstotliwość wykonywania zleconych ćwiczeń. Nie ma określonego zachowania, które wskazuje na konieczność zapisania dziecka do poradni. Jeśli niepokoją Państwa jakieś zachowania dziecka, to zachęcamy do umówienia wizyty w naszym centrum. Najczęściej trafiają do nas rodzice zaniepokojeni:

  • wybuchami złości dziecka,
  • apatią,
  • przewlekłym smutkiem,
  • agresją,
  • nieśmiałością, problemami z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami,
  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • wolniejszym rozwojem w porównaniu do rówieśników,
  • napadami płaczu,
  • moczeniem nocnym, koszmarami,
  • „dziwnymi” rysunkami.

Zanim specjalista zacznie badania, zbierze dokładny wywiad od rodziców i spróbuje porozmawiać z dzieckiem. Od pierwszych chwil wizyty staramy się zdobyć zaufanie najmłodszych pacjentów. Dbamy o ciepłą atmosferę i budowanie poczucia bezpieczeństwa. Każde dziecko poczuje się u nas akceptowane i zrozumiane. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi oraz z młodzieżą, jednak należy pamiętać, że każde dziecko jest inne, ma inną wrażliwość i mogło doświadczać różnych traumatycznych zdarzeń. Część pacjentów otwiera się już na pierwszej wizycie, niektórzy potrzebują kilku, a nawet kilkunastu spotkań. Warto zaufać procesowi i mieć na uwadze, że czas trwania terapii psychologicznej jest sprawą indywidualną.


Psycholog Kraśnik

Psycholog Lubartów

Psycholog Lublin

Psycholog Rzeszów

Psycholog Świdnik

Psycholog Zamość