Nasza kadra

mgr Hubert Świtalski

Psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji na SWPS w Warszawie. Posiada kwalifikacje z EEGBiofeedbacku, Logoterapii (specjalizacja – psychoterapia integralna: noo-psychoterapia) oraz z Treningu Autogennego J.H. Schultza. Ukończył szkolenie dotyczące Terapii Behawioralnej II (Praktyczny aspekt Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD), szkolenie z zachowań opozycyjno-buntowniczych młodzieży (diagnoza i pomoc psychologiczna), a także szkolenie z interwencji kryzysowej (profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata osobista, żałoba). Szkolenie z VB-MAPP: ocena umiejętności i planowania terapii, szkolenie z programu TEACCH w pracy z dzieckiem autystycznym, szkolenie z Terapii behawioralnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, szkolenie z Treningu Umiejętności Społeczno-Komunikacyjnych (TUSK) dla dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami społeczno-komunikacyjnymi, szkolenie z Terapii behawioralnej – teoria i praktyka (kurs bazowy 3 modułowy). Dodatkowe studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Autyzm (Edukacja i Rewalidacja Osób ze Spectrum Autyzmu).
Na co dzień pracownik w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Podnosi swoje kompetencje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Podczas terapii z dziećmi zawsze dba o komfort i atrakcyjność zajęć dla podopiecznych.

wicedyrektor mgr Piotr Czarnecki

Pedagog, oligofrenopedagog, absolwent magisterskich studiów pedagogicznych Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od czterech lat pracuje w szkole specjalnej w Lublinie prowadząc zajęcia z choreoterapii i socjoterapii. Wcześniej pracował w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Chełmie jako specjalista do spraw uzależnień. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rewalidacji osób z ASD. Posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą EEG-Biofeedback.

Jest certyfikowanym realizatorem rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji programu profilaktyki uzależnień ,,Fred goes net”. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą zarówno w normie intelektualnej jak i różnymi niepełnosprawnościami. Jest animatorem i menedżerem kultury, instruktorem tańca, choreografem gdzie doświadczenie zdobyte w pracy z osobami pełnosprawnymi wykorzystuje przy rewalidacji osób z różnymi zaburzeniami czy niepełnosprawnościami i odwrotnie. W swojej pracy jak i w życiu kieruje się otwartością i empatią w stosunku do wszystkich ludzi oraz poszanowaniem wszelkich odmienności wynikających z ich natury.

mgr Sylwia Bartoszek

Pedagog specjalny, terapeuta ręki

Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesnej edukacji oraz w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i z trudnościami w uczeniu się. Obecnie podnosi swoje kompetencje zawodowe na studiach magisterskich na kierunku Psychologia w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii. Ukończyła szkolenie z terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, dające jej uprawnienia do samodzielnego prowadzenia diagnozy, terapii i masażu. Jako osoba pracująca z dziećmi i młodzieżą posiada pewne cechy, które uważa za istotne w swojej pracy. Przede wszystkim jest empatyczna i potrafi zrozumieć potrzeby i trudności swoich podopiecznych. Wspiera ich w procesie rozwoju, dostosowując metody i techniki pracy do indywidualnych umiejętności i potrzeb. Ponadto, nieustannie podnosi swoje kompetencje i poszerza wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

mgr Katarzyna Ściegienna

Logopeda i terapeuta ręki.

mgr Sebastian Grębowski

Terapeuta SI

Trener interpersonalny w trakcie szkolenia SI

Sylwia Bieda

Terapia pedagogiczna i behawioralna