Terapia poznawczo-behawioralna Lublin

Prowadzimy terapię poznawczo-behawioralną w Lublinie. Jest ona skierowana do osób w różnym wieku – dzieci, młodzieży i dorosłych. Pozwala ustalić przyczynę określonych zachowań (np. objadania się, problemów z funkcjonowaniem w społeczeństwie), uświadomić pacjentowi, gdzie leży problem i wdrożyć ćwiczenia mające na celu jego wyeliminowanie. W terapii poznawczo-behawioralnej ważna jest współpraca pacjenta z terapeutą, dlatego jeśli chcą Państwo zapisać dziecko na wizytę, należy je zachęcać do uczestnictwa. Przymus może skutkować nasileniem zachowań lub nieskutecznością całego procesu.

W terapii poznawczo-behawioralnej pacjent z pomocą specjalisty sam odnajduje przyczyny problematycznych reakcji. Przy wsparciu terapeuty rozpoznaje błędne schematy w obecnym życiu i uczy się, jak je zastępować pożądanymi zachowaniami. Podczas tego procesu ważne jest budowanie zaufania. Nasi specjaliści wiedzą, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy borykają się z problemami różnego rodzaju. Budujemy ciepłą atmosferę, w której pacjenci czują się bezpiecznie i komfortowo. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa – mogą mieć Państwo pewność, że żadne informacje nie opuszczą gabinetu, a dokumentacja będzie odpowiednio zabezpieczona.

Terapia behawioralna Lublin

Zajmujemy się terapią behawioralną dzieci i młodzieży. Polega ona na analizie zachowania i kształtowaniu zachowań adaptacyjnych, rozwijania umiejętności komunikacji z rówieśnikami, samodzielności, ale też pracy w grupie. W zakres terapii behawioralnej wchodzi też niwelowanie lub nawet eliminowanie zachowań, które zakłócają proces nauki, zapamiętywania i skupienia.