Terapia behawioralna Zamość

Przeprowadzamy terapię behawioralną dla dzieci i młodzieży z okolicy Zamościa. Ma ona na celu kształtowanie u dziecka zachowań adaptacyjnych, budowanie samodzielności, pewności siebie i rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się i zapamiętywania. Podczas zajęć dziecko pracuje nad koncentracją i uwagą, rozwija zdolności komunikacji i funkcjonowania w społeczeństwie. Na terapię behawioralną najczęściej uczęszczają dzieci ze stwierdzonym autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD. Przeprowadzamy również terapię SI, czyli integrację sensoryczną, która jest zalecana przy tego rodzaju zaburzeniach.

Terapia poznawczo-behawioralna Zamość

Zajmujemy się terapią poznawczo-behawioralną. W okolicy Zamościa świadczymy usługi obejmujące rozpoznanie problemu oraz pomoc w znalezieniu źródła trudności. Wspieramy pacjentów w znajdowaniu rozwiązań, które pomogą im przepracować dotychczasowe traumy, przełamać schematy i pokonać zaburzenia i choroby, m.in. depresję, nerwice, lęki, fobie. Warto wiedzieć, że w procesie terapii poznawczo-behawioralnej terapeuta nie daje gotowych rozwiązań i sposobów postępowania. Wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę wspiera pacjenta w rozwoju. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zadania pacjent uczy się rozpoznawać emocje i przeżywać je. Ponadto uczy się dostrzegać niewłaściwe reakcje na określone sytuacje i zastępować je prawidłowymi zachowaniami.