Logopeda Lublin

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszego centrum, obejmującą usługi logopedy. W Lublinie świadczymy profesjonalne usługi związane z diagnostyką i terapią wad wymowy i innych problemów z komunikacją werbalną i niewerbalną. Nasi specjaliści pracują z osobami w różnym wieku.

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem wad wymowy, problemów z odbiorem i przekazywaniem informacji. W naszym centrum podejmujemy pracę z dziećmi i dorosłymi z autyzmem, zespołem Aspergera, niedosłyszącymi i dyslektykami. Wachlarz zaburzeń, do których wdrażamy terapie jest bardzo szeroki. Do logopedy zgłaszają się też osoby mające problemy z rozumieniem mowy, przekręcające wyrazy lub niepotrafiące odpowiednio dobrać słów. Wizyta u logopedy zazwyczaj rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem (i z rodzicami, jeśli terapii poddawane jest dziecko) i sprawdzeniem, czy nie występują wady anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego. Zbyt krótkie wędzidełko języka, anomalnie zębowe lub wady zgryzu mają bardzo duży wpływ na sposób wymawiania poszczególnych głosek, dlatego nie należy bagatelizować nawet najmniejszych zaburzeń w tym obrębie.

Do logopedy mogą zgłosić się rodzice noworodków, którzy chcą sprawdzić, czy maluch prawidłowo oddycha, połyka i ssie. Jakiekolwiek nieprawidłowości na pierwszym etapie życia mogą mieć wpływ na dalszy rozwój aparatu mowy. Ponadto warto umówić na wizytę dziecko, którego rozwój emocjonalny lub psychomotoryczny jest wolniejszy niż u rówieśników lub kiedy jego wymowa nie jest właściwie rozwinięta jak na dany wiek. Z naszych usług zazwyczaj korzystają rodzice, których dzieci otrzymały zalecenie konsultacji logopedycznej z placówki edukacyjnej. Jednak nie należy zwlekać i warto umówić dziecko, jak tylko jego sposób komunikacji lub rozwoju Państwa zaniepokoi. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – nasi pracownicy zapoznają się z Państwa obawami i pytaniami i wskażą specjalistę, który pomoże zdiagnozować lub wykluczy istnienie nieprawidłowości.