Psycholog Kraśnik

Psycholog jest specjalistą zajmującym się stawianiem diagnozy i leczeniem psychologicznym. Na podstawie szczegółowego wywiadu obejmującego różne dziedziny i okresy życia oraz testów psychologicznych szuka przyczyn problemów i sposobów ich rozwiązania. W zakres kompetencji psychologa wchodzi udzielanie porad, wykonywanie testów, wydawanie zaświadczeń i orzeczeń psychologicznych. Specjalista może pomagać pacjentom w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, w pracy, w związku lub rozpoznawać osobowości.

Wszystkie informacje przekazywane przez pacjenta i wyniki testów psychologicznych są objęte tajemnicą. Psycholog jest zawodem zaufania publicznego, dlatego podejmowane przez niego czynności powinny być wykonywane taktownie, z zachowaniem dyskrecji i wysokiej kultury osobistej. Tajemnica zawodowa zobowiązuje specjalistę nie tylko do poufności, ale też chronienia dokumentacji każdego pacjenta. Oznacza to, że dokumenty nie mogą swobodnie leżeć na biurku, do którego mają dostęp osoby postronne lub inni pacjenci. Nawet sam fakt korzystania z pomocy psychologicznej jest objęty tajemnicą – specjalista nie może udzielić informacji, czy dana osoba korzystała z jego usług.

Wybór właściwego specjalisty jest kluczowy dla rozwiązania problemu. Poszczególni psychologowie specjalizują się w różnych dziedzinach, część zajmuje się szukaniem przyczyn i rozwiązywaniem problemów rodzinnych, inni specjalizują się w pracy z osobami uzależnionymi. Nasi psychologowie mają bogate doświadczenie w pracy z dziećmi. Zajmujemy się rozpoznawaniem problemów, ich przyczyn i wdrażaniem działań mających na celu pomoc dziecku i rodzicom. Na przykład jeśli trafia do nas mały pacjent mający problemy z agresją, to staramy się znaleźć przyczynę takiego zachowania i nauczyć dziecko rozpoznawania agresji u siebie i sposobu radzenia sobie z nią. Konieczne jest, żeby w ten proces zaangażowali się rodzice, którzy powinni regularnie ćwiczyć z dzieckiem.