Psycholog Zamość

Gdzie znaleźć doświadczonego psychologa w okolicy Zamościa? Jak trafić do odpowiedniego specjalisty, który pomoże w rozwiązaniu problemu? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedzi w naszym centrum. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Pracownicy zapoznają się z Państwa problemem, oczekiwaniami i przedstawią szczegóły naszej oferty. Świadczymy szerokie usługi obejmujące konsultacje psychologiczne, wydawanie zaświadczeń i orzeczeń, jak i terapie behawioralne i sensoryczne. Pracujemy z osobami w różnym przedziale wiekowym (dzieci, młodzież, dorośli).

Psycholog może wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wczesnego wspomagania rozwoju. Wydanie takiego dokumentu poprzedzone jest szczegółowym wywiadem z rodzicami, z dzieckiem oraz wykonaniem wielu badań. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności, u których stwierdzono:

  • autyzm,
  • niedowidzenie lub słabe widzenie,
  • niedosłyszenie lub niesłyszeniem
  • niepełnosprawność intelektualną,
  • niepełnosprawność ruchową,
  • niedostosowanie społeczne lub jego zagrożenie.

Nasi specjaliści mają podejście do dzieci i wiedzą, jak zachęcić pacjentów do udziału w badaniach i testach. Jest to ważne, ponieważ tylko odpowiednie wykonywanie ćwiczeń i formularzy daje rzetelne wyniki. Zachęcając pacjentów do współpracy sprawiamy, że zadania nie są wykonywane „od niechcenia”, co mogłoby skutkować niewłaściwą diagnozą.