Terapia ręki Lublin

Zapraszamy na terapię ręki do naszego centrum w Lublinie. Zajmujemy się diagnozowaniem nieprawidłowości i wdrażaniem indywidualnie zaplanowanego programu ćwiczeń. Nasi specjaliści sprawdzą:

  • czy dziecko przyjmuje prawidłową postawę ciała,
  • czy napięcie mięśni w obrębie barku jest prawidłowe,
  • czy dziecko potrafi orientować się w przestrzeni,
  • w jaki sposób dziecko trzyma przedmioty w dłoni (w szczególności przyrządy pisarskie),
  • czy występują zaburzenia koordynacji oko-ręka.

Celem terapii ręki jest stabilizacja posturalna, w szczególności stabilizacja obręczy barkowej. Ponadto ćwiczenia wykonywane są w celu budowania kontrolowanego i świadomego chwytu i rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia ręki może trać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Okres ten zależy od rodzaju problemu, jego podłoża, regularności ćwiczeń i zaangażowania ucznia. Tylko cykliczne spotkania w gabinecie w połączeniu z samodzielną pracą w domu pozwalają uzyskać trwałe efekty.