Terapia ręki Świdnik

Organizujemy terapię ręki. W okolicy Świdnika nasi fachowcy zajmują się diagnozowaniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu kończyny górnej i układaniem indywidualnego planu ćwiczeń. Terapia ręki ma na celu:

 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie koordynacji oko-ręka,
 • usprawnianie działania całej kończyny górnej,
 • zwiększanie precyzji wykonywania czynności manualnych,
 • poprawę koncentracji,
 • doskonalenie chwytu i technik pisania.

Terapia ręki prowadzona jest przez zabawy i ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową, obustronną i ruchy naprzemienne, zadania integrujące odruchy, a także czynności rozwijające orientację przestrzenną, stabilizujące obręcz barkową. Terapia zalecana jest dzieciom, u których występuje:

 • słaba precyzja ruchów,
 • niewłaściwy chwyt przyrządów pisarskich i technika pisania (niewłaściwy kierunek liter, niemieszczenie się w liniaturze),
 • trudności z wykonywaniem czynności samoobsługowych (czesanie włosów, zapinanie guzików, ubieranie się, sznurowanie butów),
 • niechęć do rysowania, wycinania, klejenia,
 • wolne tempo pracy.