Terapia ręki Zamość

Prowadzimy terapię ręki w okolicy Zamościa skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Poprzez gry, zabawy i ćwiczenia pomagamy przywrócić prawidłowe napięcie mięśniowe w obrębie ręki, ćwiczyć precyzję i tempo ruchów ręki. Podczas zajęć dzieci rozwijają koordynację ruchową, koordynację oko-ręka.

W terapii ręki ważne jest regularne uczęszczanie na wizyty. Dla zwiększenia i utrwalenia efektów spotkań, dzieci powinny samodzielnie wykonywać ćwiczenia w domu. Proces ten trwa od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od nasilenia objawów i zaangażowania dziecka w ćwiczenia. Wskazaniem do zapisania dziecka na terapię ręki są:

  • nietypowe reakcje na dotykanie niektórych materiałów i substancji (np. wełny, mydła w płynie),
  • trudności w sprawnym wykonywaniu codziennych czynności samoobsługowych (sznurowanie butów, zakładanie rękawiczek, ubieranie się),
  • niechęć do podejmowania czynności manualnych: rysowania, malowania, klejenia, wycinania,
  • zaburzenia koordynacji ruchowej i widzenia przestrzennego,
  • niezborność ruchowa,
  • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego.