Terapia SI Rzeszów

Ustalamy indywidualny plan terapii SI. W okolicy Rzeszowa prowadzimy zajęcia dla dzieci w różnym wieku. Dostosowujemy działania do rodzaju zaburzeń i ich nasilenia. Mamy bogato wyposażone sale, które spełniają restrykcyjne wymogi przewidziane dla pomieszczeń, w których przeprowadzana jest terapia SI. Odpowiednia przestrzeń, oświetlenie i dostępny sprzęt pomagają uzyskać jak najlepsze efekty.

Integracja sensoryczna polega na wykonywaniu ćwiczeń i zadań, które mają na celu poprawić organizację wrażeń zmysłowych. Jak każdy trening intelektualny lub fizyczny, terapia SI musi być regularna. Spotkania powinny odbywać się co najmniej raz w tygodniu. Ważne, żeby dziecko z pomocą rodziców wykonywało zalecone ćwiczenia w domu. Wspomaga to rozwój i pozwala utrwalić osiągnięte efekty.

Z terapii SI najczęściej korzystają dzieci, u których stwierdzono autyzm, ADHD, zespół Downa lub dziecięce porażenie mózgowe. Występowanie tych zaburzeń nie jest jedynym wskazaniem do odwiedzenia gabinetu terapii SI. Warto zapisać dziecko, które ma problemy z koncentracją, u którego występuje opóźniony rozwój mowy, nadmierna wrażliwość, trudności w nauce. Jeśli szukają Państwo specjalisty, który zajmie się rozpoznaniem (lub wykluczeniem) zaburzeń, które wymagają terapii SI i wdroży indywidualny plan terapeutyczny, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka. Zatrudniamy specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach i z wieloletnim doświadczeniem, którzy pomogli już setkom dzieci.