Terapia SI Zamość

W naszym centrum w okolicy Zamościa przeprowadzamy terapię SI. Jest ona skierowana do dzieci, u których rodzice lub nauczyciele zauważyli różnego rodzaju trudności związane z niewłaściwym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców. W odróżnieniu od terapii ręki, która dotyczy ćwiczenia tylko kończyn górnych, ćwiczenia integracji sensorycznej dotyczą całego ciała i wszystkich zmysłów.

Integracja sensoryczna jest wieloetapowa i składa się z: wykrywania i odbierania bodźców, modulacji, przetwarzania i rozróżniania, reakcji posturalnych (automatycznych, subtelnych ruchów ciała), podejmowania świadomej reakcji ruchowej w odpowiedzi na konkretny bodziec. Terapia SI polega na nauce właściwego odbioru bodźców i dostosowywania odpowiedniej reakcji. Bardzo często zaburzenia integracji sensorycznej występują u dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją, zespołem Downa, ale dotyczą też osób, u których nie wykryto innych chorób i zaburzeń.

W naszym ośrodku mamy sale specjalnie przygotowane do przeprowadzania terapii SI. Pomieszczenia spełniają wymogi dotyczące przestrzeni, oświetlenia i dostępnego wyposażenia, które umożliwia terapię poprzez zabawę. Dbamy o to, by dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo. Odpowiednia atmosfera wpływa na zaangażowanie w realizowane zadania.