Trening Pewności Siebie indywidualny

Jeśli Twoje dziecko unika kontaktów z rówieśnikami, nie wie jak odmówić koledze/koleżance , nie umieć zostać przy własnym zdaniu bez poczucia winy, jest zaczepiane przez innych i nie wie jak się obronić? W takim wypadku Trening Pewności Siebie pozwoli pozwoli na zmianę zachowania Twojego dziecka na asertywne i prospołeczne

Stwierdzono, że po Treningu Pewności Siebie 40% dzieci przestało doświadczać przemocy,
a duża liczba uczestników doświadczyła jej zdecydowanie rzadziej!

Dla kogo przeznaczony jest trening pewności siebie

Dla dzieci szkolnych mających problemy z rówieśnikami, które doświadczyły przemocy fizycznej lub psychicznej z ich strony ale również dla dzieci mało pewnych siebie, nieśmiałych, nie wierzących w swoje możliwości

Co dziecko zyska po takim Treningu

◈ podniesie poczucie własnej wartości
◈ nauczy się asertywności i krok po kroku nieagresywnych metod radzenia sobie
z przemocą ze strony szkolnych kolegów
◈ podniesie motywację i wiarę w swój potencjał
◈ uzyska pomoc w nawiązaniu pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej