Terapia SI Rzeszów

dziecko chodzące po przeszkodach

Ustalamy indywidualny plan terapii SI. W okolicy Rzeszowa prowadzimy zajęcia dla dzieci w różnym wieku. Dostosowujemy działania do rodzaju zaburzeń i ich nasilenia. Mamy bogato wyposażone sale, które spełniają restrykcyjne wymogi przewidziane dla pomieszczeń, w których przeprowadzana jest terapia SI. Odpowiednia przestrzeń, oświetlenie i dostępny sprzęt pomagają uzyskać jak najlepsze efekty.

Integracja sensoryczna polega na wykonywaniu ćwiczeń i zadań, które mają na celu poprawić organizację wrażeń zmysłowych. Jak każdy trening intelektualny lub fizyczny, terapia SI musi być regularna. Spotkania powinny odbywać się co najmniej raz w tygodniu. Ważne, żeby dziecko z pomocą rodziców wykonywało zalecone ćwiczenia w domu. Wspomaga to rozwój i pozwala utrwalić osiągnięte efekty.

Z terapii SI najczęściej korzystają dzieci, u których stwierdzono autyzm, ADHD, zespół Downa lub dziecięce porażenie mózgowe. Występowanie tych zaburzeń nie jest jedynym wskazaniem do odwiedzenia gabinetu terapii SI. Warto zapisać dziecko, które ma problemy z koncentracją, u którego występuje opóźniony rozwój mowy, nadmierna wrażliwość, trudności w nauce. Jeśli szukają Państwo specjalisty, który zajmie się rozpoznaniem (lub wykluczeniem) zaburzeń, które wymagają terapii SI i wdroży indywidualny plan terapeutyczny, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka. Zatrudniamy specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach i z wieloletnim doświadczeniem, którzy pomogli już setkom dzieci.

 

Historia i rozwój Terapii Integracji Sensorycznej – od teorii do praktyki

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) została opracowana w latach 60. XX wieku przez amerykańską terapeutkę i psychologa, dr Jean Ayres. Początkowo terapia ta była skierowana głównie do dzieci z zaburzeniami uczenia się i zaburzeniami neurologicznymi. Dr Ayres zauważyła, że wiele dzieci z trudnościami w nauce ma również problemy z przetwarzaniem sensorycznym, co wpływa na ich zdolność do skupienia uwagi, koordynacji ruchowej i interakcji społecznych. W oparciu o te obserwacje, opracowała serię ćwiczeń i technik terapeutycznych, które miały na celu poprawę integracji sensorycznej.

 

Jak przebiega terapia SI?

Proces terapii rozpoczyna się od szczegółowej diagnozy, która pozwala zidentyfikować specyficzne trudności sensoryczne dziecka. Następnie, w oparciu o wyniki diagnozy, terapeuta opracowuje indywidualnie dostosowany plan terapeutyczny. Zajęcia terapeutyczne mogą obejmować różnorodne ćwiczenia i aktywności, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, takie jak zabawy z wykorzystaniem różnych tekstur, prace manualne czy ćwiczenia równoważne. Celem terapii jest ogólnego rozwoju dziecka.