Terapia SI Zamość

kolorowe pianki

W naszym centrum w okolicy Zamościa przeprowadzamy terapię SI. Jest ona skierowana do dzieci, u których rodzice lub nauczyciele zauważyli różnego rodzaju trudności związane z niewłaściwym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców. W odróżnieniu od terapii ręki, która dotyczy ćwiczenia tylko kończyn górnych, ćwiczenia integracji sensorycznej dotyczą całego ciała i wszystkich zmysłów.

Integracja sensoryczna jest wieloetapowa i składa się z: wykrywania i odbierania bodźców, modulacji, przetwarzania i rozróżniania, reakcji posturalnych (automatycznych, subtelnych ruchów ciała), podejmowania świadomej reakcji ruchowej w odpowiedzi na konkretny bodziec. Terapia SI polega na nauce właściwego odbioru bodźców i dostosowywania odpowiedniej reakcji. Bardzo często zaburzenia integracji sensorycznej występują u dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją, zespołem Downa, ale dotyczą też osób, u których nie wykryto innych chorób i zaburzeń.

W naszym ośrodku mamy sale specjalnie przygotowane do przeprowadzania terapii SI. Pomieszczenia spełniają wymogi dotyczące przestrzeni, oświetlenia i dostępnego wyposażenia, które umożliwia terapię poprzez zabawę. Dbamy o to, by dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo. Odpowiednia atmosfera wpływa na zaangażowanie w realizowane zadania.

 

Jakie ćwiczenia są wykonywane podczas terapii SI?

Podczas terapii SI stosujemy różnorodne ćwiczenia, które są dostosowane do specyficznych potrzeb każdego dziecka. Ćwiczenia te mogą obejmować zabawy z wykorzystaniem różnych tekstur, dźwięków czy też elementów wymagających koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki temu dzieci uczą się, jak radzić sobie z różnymi bodźcami sensorycznymi, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym. Nasze zajęcia są projektowane tak, aby były nie tylko edukacyjne, ale również zabawne i angażujące, co jest kluczowe dla utrzymania motywacji i zainteresowania dzieci.

 

Korzyści płynące z terapii Integracji Sensorycznej (SI)

Korzyści z terapii SI są wielowymiarowe i mogą znacząco wpłynąć na jakość życia dziecka oraz jego rodziny. Regularne uczestnictwo w zajęciach pozwala na stopniową poprawę zdolności sensorycznych, co bezpośrednio przekłada się na lepsze radzenie sobie z codziennymi czynnościami. Dzieci, które przechodzą przez terapię SI, często pokazują postępy w koncentracji, koordynacji oraz umiejętnościach społecznych. To z kolei prowadzi do wzrostu pewności siebie i samodzielności, co jest nieocenione w procesie edukacyjnym i w dalszym rozwoju.