Logopeda Lublin

nauka wymowy

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszego centrum, obejmującą usługi logopedy. W Lublinie świadczymy profesjonalne usługi związane z diagnostyką i terapią wad wymowy i innych problemów z komunikacją werbalną i niewerbalną. Nasi specjaliści pracują z osobami w różnym wieku.

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem wad wymowy, problemów z odbiorem i przekazywaniem informacji. W naszym centrum podejmujemy pracę z dziećmi i dorosłymi z autyzmem, zespołem Aspergera, niedosłyszącymi i dyslektykami. Wachlarz zaburzeń, do których wdrażamy terapie jest bardzo szeroki. Do logopedy zgłaszają się też osoby mające problemy z rozumieniem mowy, przekręcające wyrazy lub niepotrafiące odpowiednio dobrać słów. Wizyta u logopedy zazwyczaj rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem (i z rodzicami, jeśli terapii poddawane jest dziecko) i sprawdzeniem, czy nie występują wady anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego. Zbyt krótkie wędzidełko języka, anomalnie zębowe lub wady zgryzu mają bardzo duży wpływ na sposób wymawiania poszczególnych głosek, dlatego nie należy bagatelizować nawet najmniejszych zaburzeń w tym obrębie.

Do logopedy mogą zgłosić się rodzice noworodków, którzy chcą sprawdzić, czy maluch prawidłowo oddycha, połyka i ssie. Jakiekolwiek nieprawidłowości na pierwszym etapie życia mogą mieć wpływ na dalszy rozwój aparatu mowy. Ponadto warto umówić na wizytę dziecko, którego rozwój emocjonalny lub psychomotoryczny jest wolniejszy niż u rówieśników lub kiedy jego wymowa nie jest właściwie rozwinięta jak na dany wiek. Z naszych usług zazwyczaj korzystają rodzice, których dzieci otrzymały zalecenie konsultacji logopedycznej z placówki edukacyjnej. Jednak nie należy zwlekać i warto umówić dziecko, jak tylko jego sposób komunikacji lub rozwoju Państwa zaniepokoi. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – nasi pracownicy zapoznają się z Państwa obawami i pytaniami i wskażą specjalistę, który pomoże zdiagnozować lub wykluczy istnienie nieprawidłowości.

 

Jakie sygnały powinny skłonić rodziców do zapisania dziecka do logopedy?

Istnieje wiele sygnałów, które powinny zaniepokoić rodziców i skłonić ich do zapisania dziecka na konsultację logopedyczną. Do najważniejszych należą opóźnienia w rozwoju mowy, trudności z wymawianiem poszczególnych dźwięków lub sylab, a także problemy z płynnością mowy, takie jak jąkanie. Rodzice mogą również zauważyć, że dziecko zastępuje jedne dźwięki innymi, pomija je lub zniekształca, co może wskazywać na zaburzenia artykulacyjne. Warto również zwrócić uwagę na trudności z budowaniem zdań, ograniczony zasób słownictwa lub problemy z rozumieniem poleceń. Jeśli dziecko unika mówienia lub wyraźnie się denerwuje podczas prób komunikacji, może to również być sygnałem do wizyty u specjalisty. Wczesna interwencja logopedyczna może znacząco pomóc w rozwoju komunikacyjnym dziecka, dlatego nie należy zwlekać z konsultacją, gdy tylko zauważymy pierwsze niepokojące objawy.

 

Jak wygląda wizyta u logopedy?

Wizyta u logopedy zazwyczaj rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu z rodzicami oraz badania stanu zdrowia i rozwoju mowy dziecka. Logopeda ocenia umiejętności komunikacyjne pacjenta, w tym wymowę, płynność mowy oraz zdolności językowe. Na podstawie zebranych informacji logopeda ustala plan terapii, który jest indywidualnie dopasowany do potrzeb dziecka. Terapia może obejmować ćwiczenia artykulacyjne, gry językowe, ćwiczenia oddechowe i wiele innych metod wspierających rozwój mowy.