Psycholog Zamość

kartki z buźkami

Gdzie znaleźć doświadczonego psychologa w okolicy Zamościa? Jak trafić do odpowiedniego specjalisty, który pomoże w rozwiązaniu problemu? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedzi w naszym centrum. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Pracownicy zapoznają się z Państwa problemem, oczekiwaniami i przedstawią szczegóły naszej oferty. Świadczymy szerokie usługi obejmujące konsultacje psychologiczne, wydawanie zaświadczeń i orzeczeń, jak i terapie behawioralne i sensoryczne. Pracujemy z osobami w różnym przedziale wiekowym (dzieci, młodzież, dorośli).

Psycholog może wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wczesnego wspomagania rozwoju. Wydanie takiego dokumentu poprzedzone jest szczegółowym wywiadem z rodzicami, z dzieckiem oraz wykonaniem wielu badań. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności, u których stwierdzono:

  • autyzm,
  • niedowidzenie lub słabe widzenie,
  • niedosłyszenie lub niesłyszeniem
  • niepełnosprawność intelektualną,
  • niepełnosprawność ruchową,
  • niedostosowanie społeczne lub jego zagrożenie.

Nasi specjaliści mają podejście do dzieci i wiedzą, jak zachęcić pacjentów do udziału w badaniach i testach. Jest to ważne, ponieważ tylko odpowiednie wykonywanie ćwiczeń i formularzy daje rzetelne wyniki. Zachęcając pacjentów do współpracy sprawiamy, że zadania nie są wykonywane „od niechcenia”, co mogłoby skutkować niewłaściwą diagnozą.

 

Jaką pomoc psychologiczną oferujemy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną?

Pomoc psychologiczna oferowana dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w Centrum Innovum jest kompleksowa i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Specjaliści z naszego centrum stosują różnorodne metody terapeutyczne, które mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, emocjonalnych oraz społecznych dzieci. Terapia jest prowadzona w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, co jest kluczowe dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Psychologowie i terapeuci pracują nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości dziecka, jego samodzielności oraz umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu. Współpraca z rodzicami również odgrywa istotną rolę, ponieważ to oni są najważniejszym wsparciem dla swojego dziecka. Regularne spotkania i konsultacje z rodzicami pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb dziecka i dostosowanie terapii do jego indywidualnej sytuacji. Dzięki temu podejściu, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mogą rozwijać swoje umiejętności w sposób optymalny i efektywny.

 

Terapia psychologiczna dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową

Terapia psychologiczna dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową w Centrum Innovum koncentruje się na wsparciu emocjonalnym i psychologicznym, które jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Specjaliści wykorzystują techniki terapeutyczne dostosowane do możliwości ruchowych i potrzeb dziecka. Celem terapii jest nie tylko poprawa funkcji ruchowych, ale również rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych. Dzięki indywidualnemu podejściu dzieci z niepełnosprawnością ruchową mogą osiągać cele życiowe i edukacyjne.