Terapia poznawczo-behawioralna Lublin

dziecko z kręconymi włosami

Prowadzimy terapię poznawczo-behawioralną w Lublinie. Jest ona skierowana do osób w różnym wieku – dzieci, młodzieży i dorosłych. Pozwala ustalić przyczynę określonych zachowań (np. objadania się, problemów z funkcjonowaniem w społeczeństwie), uświadomić pacjentowi, gdzie leży problem i wdrożyć ćwiczenia mające na celu jego wyeliminowanie. W terapii poznawczo-behawioralnej ważna jest współpraca pacjenta z terapeutą, dlatego jeśli chcą Państwo zapisać dziecko na wizytę, należy je zachęcać do uczestnictwa. Przymus może skutkować nasileniem zachowań lub nieskutecznością całego procesu.

W terapii poznawczo-behawioralnej pacjent z pomocą specjalisty sam odnajduje przyczyny problematycznych reakcji. Przy wsparciu terapeuty rozpoznaje błędne schematy w obecnym życiu i uczy się, jak je zastępować pożądanymi zachowaniami. Podczas tego procesu ważne jest budowanie zaufania. Nasi specjaliści wiedzą, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy borykają się z problemami różnego rodzaju. Budujemy ciepłą atmosferę, w której pacjenci czują się bezpiecznie i komfortowo. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa – mogą mieć Państwo pewność, że żadne informacje nie opuszczą gabinetu, a dokumentacja będzie odpowiednio zabezpieczona.

 

Terapia behawioralna Lublin

Zajmujemy się terapią behawioralną dzieci i młodzieży w Lublinie. Polega ona na analizie zachowania i kształtowaniu zachowań adaptacyjnych, rozwijania umiejętności komunikacji z rówieśnikami, samodzielności, ale też pracy w grupie. W zakres terapii behawioralnej wchodzi też niwelowanie lub nawet eliminowanie zachowań, które zakłócają proces nauki, zapamiętywania i skupienia.

 

Kiedy warto zapisać dziecko na terapię behawioralną?

Decyzja o zapisaniu dziecka na terapię behawioralną może być kluczowa w przypadku obserwacji niepokojących zachowań, które mogą obejmować agresję, problemy z koncentracją, nadpobudliwość czy trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Terapia behawioralna skupia się na identyfikacji i modyfikacji negatywnych wzorców zachowań, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci, które mogą nie być w pełni świadome konsekwencji swoich działań. Warto rozważyć terapię, gdy dziecko wykazuje trudności w adaptacji do zmian, ma problemy z przestrzeganiem zasad lub wykazuje zachowania destrukcyjne, które wpływają na jego funkcjonowanie w szkole czy w domu. Terapia behawioralna może również pomóc w przypadkach, gdy inne metody wsparcia okazały się nieskuteczne, a problemy zachowania utrzymują się mimo prób ich rozwiązania.

 

Jak wygląda pierwsza wizyta na terapii poznawczo-behawioralnej?

Pierwsza wizyta na terapii behawioralnej zazwyczaj rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu z rodzicami oraz dzieckiem, aby zrozumieć kontekst i specyfikę zachowań, które wymagają interwencji. Terapeuta może zadawać pytania dotyczące historii rozwoju dziecka, jego zachowania w różnych sytuacjach oraz reakcji na określone bodźce. Celem jest uzyskanie pełnego obrazu problemu, co jest kluczowe dla skutecznego planowania terapii. W trakcie pierwszego spotkania terapeuta stara się także nawiązać kontakt z dzieckiem.