Terapia poznawczo-behawioralna Lubartów

Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najskuteczniejszych form postępowania terapeutycznego. Choć jest dość młodą formą terapii, bo została opracowana w latach 60-tych XX wieku, to właściwie przeprowadzana jest bardzo skuteczna. Poprzez właściwe działania terapeuty, pacjent dociera do przyczyn wypracowania danego schematu lub reakcji, co pozwala na ich rozpoznawania w teraźniejszości i zastępowanie prawidłowymi reakcjami. Terapia poznawczo-behawioralna wymaga bardzo dużego zaangażowania pacjenta, sporządzania notatek/pamiętnika, realizacji zleconych zadań i ćwiczeń. Polega na pokonywaniu własnych barier, dlatego początkowe etapy mogą wprowadzać w dyskomfort. Jest to proces, który trwa od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

Terapia poznawczo-behawioralna stosowana jest jako pozafarmakologiczne leczenie depresji, choroby dwubiegunowej, zburzeń lękowych i osobowości, uzależnień. Należy pamiętać, że leczenie farmakologiczne zazwyczaj polega na niwelowaniu skutków, a nie przyczyny problemu. Nie dociera ono do przyczyny, którą mogą być np. traumatyczne wydarzenia z przeszłości, błędne przekonania dotyczące własnego ciała i otaczającego świata.

Terapia behawioralna Lubartów

Terapia behawioralna polega na analizie zachowania. Ma na celu kształtowanie u pacjenta zachowań adaptacyjnych, które umożliwią mu prawidłowe funkcjonowanie w środowisku, ukształtują niezależność i pewność siebie. W zakres tych działań wchodzi rozpoznawanie i eliminowanie zachowań, które negatywnie wpływają na procesy poznawcze i naukę. Ważne są regularne spotkania ze specjalistą i wykonywanie ćwiczeń też poza gabinetem. Pozwala to utrzymać efekty terapii w czasie. Dzieci korzystające z terapii behawioralnej rozwijają umiejętności językowe, ćwiczą koncentrację i uwagę, a także rozwijają pamięć i umiejętności społeczne.