Terapia logopedyczna

Terapia ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej, usprawnianie motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, korygowanie wad wymowy, stymulowanie rozwoju mowy oraz wyrównywanie opóźnień tego rozwoju (opóźniony rozwój mowy), wypracowanie alternatywnych sposobów komunikacji, podnoszenie sprawności językowej, rozbudowywanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz diagnozą logopedyczną z terapeutą, na którą rodzic powinien dostarczyć: książeczkę zdrowia dziecka oraz inne istotne dla procesu kwalifikacji oraz planowania przebiegu terapii wyniki innych badań.

Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na rodzaj, przyczyny zaburzeń mowy oraz potrzeby małego pacjenta. Logopeda prowadzący zajęcia dostosowuje proces terapeutyczny do indywidualnych możliwości i zainteresowań dziecka. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są ciekawe pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, gry i zabawy ruchowe.

Terapia logopedyczna będzie efektywna wtedy, gdy rodzic:
◈ zaangażuje się w terapię własnego dziecka
◈ zadba o swoją prawidłową wymowę (będzie unikał zdrobnień, spieszczeń w rozmowach z dzieckiem)
◈ będzie systematycznie wykonywał zalecone ćwiczenia z dzieckiem w domu
◈ będzie motywował dziecko do prawidłowej wymowy
◈ doceniał zaangażowanie dziecka oraz wysiłek wkładany w pokonywanie trudności