Terapia psychologiczna

To świadome, planowe, systematyczne oddziaływanie terapeuty na dziecko, które przeżywa trudności emocjonalne, prezentuje zaburzenia zachowania lub zaburzenia psychiczne, mające na celu identyfikację, zrozumienie i rozwiązanie problemu dziecka, zmniejszenie dolegliwości psychicznych, zredukowanie nie przystosowawczego funkcjonowania lub wzmocnienie zachowania przystosowawczego, ostateczną poprawę stanu psychofizycznego oraz funkcjonowania społecznego. Terapia odbywa się w ramach określonej relacji między terapeutą a dzieckiem, przy współudziale rodzica poprzez poradnictwo, psychoedukację, ustrukturalizowane lub zaplanowane interwencje, z użyciem różnorodnych technik terapeutycznych.