Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to świadome, planowe, systematyczne oddziaływanie terapeuty na dziecko, które przeżywa trudności emocjonalne, prezentuje zaburzenia zachowania lub zaburzenia psychiczne, mające na celu identyfikację, zrozumienie i rozwiązanie problemu dziecka, zmniejszenie dolegliwości psychicznych, zredukowanie nie przystosowawczego funkcjonowania lub wzmocnienie zachowania przystosowawczego, ostateczną poprawę stanu psychofizycznego oraz funkcjonowania społecznego. Terapia psychologiczna odbywa się w ramach określonej relacji między terapeutą a dzieckiem, przy współudziale rodzica poprzez poradnictwo, psychoedukację, ustrukturalizowane lub zaplanowane interwencje, z użyciem różnorodnych technik terapeutycznych.

W naszym centrum terapia psychologiczna jest przeprowadzana przez psychologów o bardzo wysokich kwalifikacjach. Nasi pracownicy mają szerokie kompetencje obejmujące wiele dziedzin, dzięki czemu mogą diagnozować zaburzenia i wdrażać terapie i ćwiczenia z różnych dziedzin – psychologii, logopedii, pedagogiki. Terapia psychologiczna może obejmować zarówno dziecko, jak i rodziców, którzy uczą się, w jaki sposób komunikować się z dzieckiem, wykonywać zalecane ćwiczenia i uczyć przystosowania do życia w społeczeństwie, nawiązywania relacji, radzenia sobie z emocjami.

W terapii psychologicznej bardzo ważna jest regularność spotkań ze specjalistą i częstotliwość wykonywania zleconych ćwiczeń. Nie ma określonego zachowania, które wskazuje na konieczność zapisania dziecka do poradni. Jeśli niepokoją Państwa jakieś zachowania dziecka, to zachęcamy do umówienia wizyty w naszym centrum. Najczęściej trafiają do nas rodzice zaniepokojeni:

  • wybuchami złości dziecka,
  • apatią,
  • przewlekłym smutkiem,
  • agresją,
  • nieśmiałością, problemami z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami,
  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • wolniejszym rozwojem w porównaniu do rówieśników,
  • napadami płaczu,
  • moczeniem nocnym, koszmarami,
  • „dziwnymi” rysunkami.

Zanim specjalista zacznie badania, zbierze dokładny wywiad od rodziców i spróbuje porozmawiać z dzieckiem. Od pierwszych chwil wizyty staramy się zdobyć zaufanie najmłodszych pacjentów. Dbamy o ciepłą atmosferę i budowanie poczucia bezpieczeństwa. Każde dziecko poczuje się u nas akceptowane i zrozumiane. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi oraz z młodzieżą, jednak należy pamiętać, że każde dziecko jest inne, ma inną wrażliwość i mogło doświadczać różnych traumatycznych zdarzeń. Część pacjentów otwiera się już na pierwszej wizycie, niektórzy potrzebują kilku, a nawet kilkunastu spotkań. Warto zaufać procesowi i mieć na uwadze, że czas trwania terapii psychologicznej jest sprawą indywidualną.