Terapia ręki

Na czym polega terapia ręki

Jest to przede wszystkim usprawnianie całej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, motoryki w zakresie sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Celem terapii ręki jest

◈ poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej
◈ udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki
◈ wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców
◈ doskonalenie umiejętności chwytu
◈ doskonalenie pisania
◈ praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi
◈ wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy i poprawa koncentracji

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci które mają

◈ zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej np. zbyt mocny lub zbyt lekki chwyt kredki
◈ trudności w podnoszeniu cięższych przedmiotów
◈ nieprawidłową postawę ciała
◈ problemy z czynnościami samoobsługowymi np. trudności z zapinaniem guzików
◈ problemy w zabawach manualnych np. trudności z układaniem małych przedmiotów, z lepieniem plasteliny, wycinaniem
◈ problemy grafomotoryczne np. nieprawidłowy chwyt kredki, niechęć do rysowania, malowania
◈ zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej tj. trudności np. w rysowaniu, malowaniu, wycinaniu, w zabawach ruchowych – rzucanie, łapanie piłki.