Terapia SI Lublin

Przeprowadzamy terapię SI w okolicy Lublina, która poprzez indywidualnie dobrane aktywności, ćwiczenia i zabawy wyzwala konkretne reakcje sensoryczne, które wpływają na poprawę wrażeń zmysłowych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani terapeuci, którzy mają szeroką wiedzę z dziedziny psychologii, logopedii i różnych terapii wspierających prawidłowy rozwój dzieci. Dzięki temu mogą łączyć różne techniki i sposoby pracy, żeby uzyskać jak najlepsze efekty i utrwalić je. Warto mieć na uwadze, że terapia SI, podobnie jak inne rodzaje terapii (psychoterapia, behawioralna, poznawczo-behawioralna), daje zadowalające efekty tylko wtedy, kiedy pacjent jest zaangażowany w ten proces i regularnie ćwiczy poza gabinetem (np. w domu).

Nasi specjaliści od terapii SI potrafią zachęcić do czynnego udziału w zajęciach poprzez dostosowanie ćwiczeń do wieku dziecka i wykorzystywanie różnych technik pracy (gry, zabawy, ćwiczenia). Ważne jest jednak zaangażowanie rodziców, na których spada obowiązek pracy z dzieckiem w domu. Zapewniamy fachowe doradztwo dotyczące tego, w jaki sposób zachęcać najmłodszych do ćwiczeń i omawiamy, w jaki sposób wykonywać poszczególne zadania. Dbałość o detale jest bardzo ważna przy terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Wskazaniem do zapisania dziecka na tego rodzaju zajęcia są m.in.:

  • autyzm,
  • ADHD,
  • zespół Downa,
  • dyspraksja,
  • nadwrażliwość lub zbyt mała wrażliwość na bodźce,
  • opóźniony rozwój mowy lub problemy w komunikacji,
  • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • trudności w koncentracji i skupieniu uwagi.

Ważne, żeby indywidualnie zaplanować terapię SI. Każde dziecko jest inne i występujące zaburzenia mogą znacznie się różnić, dlatego tylko dostosowanie ćwiczeń do rodzaju zaburzeń i ich nasilenia daje efekty. Ważne, żeby podczas zajęć podopieczni czuli się komfortowo i bezpiecznie.