Terapia SI Lublin

dziewczynka w kucykach

Przeprowadzamy terapię SI w okolicy Lublina, która poprzez indywidualnie dobrane aktywności, ćwiczenia i zabawy wyzwala konkretne reakcje sensoryczne, które wpływają na poprawę wrażeń zmysłowych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani terapeuci, którzy mają szeroką wiedzę z dziedziny psychologii, logopedii i różnych terapii wspierających prawidłowy rozwój dzieci. Dzięki temu mogą łączyć różne techniki i sposoby pracy, żeby uzyskać jak najlepsze efekty i utrwalić je. Warto mieć na uwadze, że terapia SI, podobnie jak inne rodzaje terapii (psychoterapia, behawioralna, poznawczo-behawioralna), daje zadowalające efekty tylko wtedy, kiedy pacjent jest zaangażowany w ten proces i regularnie ćwiczy poza gabinetem (np. w domu).

Nasi specjaliści od terapii SI potrafią zachęcić do czynnego udziału w zajęciach poprzez dostosowanie ćwiczeń do wieku dziecka i wykorzystywanie różnych technik pracy (gry, zabawy, ćwiczenia). Ważne jest jednak zaangażowanie rodziców, na których spada obowiązek pracy z dzieckiem w domu. Zapewniamy fachowe doradztwo dotyczące tego, w jaki sposób zachęcać najmłodszych do ćwiczeń i omawiamy, w jaki sposób wykonywać poszczególne zadania. Dbałość o detale jest bardzo ważna przy terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Wskazaniem do zapisania dziecka na tego rodzaju zajęcia są m.in.:

  • autyzm,
  • ADHD,
  • zespół Downa,
  • dyspraksja,
  • nadwrażliwość lub zbyt mała wrażliwość na bodźce,
  • opóźniony rozwój mowy lub problemy w komunikacji,
  • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • trudności w koncentracji i skupieniu uwagi.

Ważne, żeby indywidualnie zaplanować terapię SI. Każde dziecko jest inne i występujące zaburzenia mogą znacznie się różnić, dlatego tylko dostosowanie ćwiczeń do rodzaju zaburzeń i ich nasilenia daje efekty. Ważne, żeby podczas zajęć podopieczni czuli się komfortowo i bezpiecznie.

 

Terapia Integracji Sensorycznej u dzieci z zespołem Downa

Terapia SI dla osób z zespołem Downa jest dostosowana do specyficznych potrzeb tej grupy pacjentów. Zajęcia koncentrują się na stymulacji różnych zmysłów, co jest kluczowe dla rozwoju sensorycznego i motorycznego. Ćwiczenia są projektowane tak, aby były zarówno edukacyjne, jak i zabawne, co zachęca dzieci do aktywnego uczestnictwa. Terapia ta pomaga w poprawie koordynacji, równowagi oraz umiejętności przetwarzania sensorycznego. Regularne sesje mogą znacząco wpłynąć na poprawę zdolności komunikacyjnych i społecznych, co jest niezwykle ważne w przypadku osób z zespołem Downa.

 

Terapia SI dla osób z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej

Terapia SI dla osób z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej jest skoncentrowana na poprawie integracji sensorycznej, która jest kluczowa dla koordynacji i orientacji przestrzennej. Ćwiczenia mogą obejmować różnorodne aktywności, takie jak praca z piłkami, balansowanie czy zadania wymagające precyzyjnych ruchów rąk i oczu. Celem terapii jest nie tylko poprawa umiejętności motorycznych, ale również zwiększenie pewności siebie pacjentów w codziennym funkcjonowaniu.