Terapia poznawczo-behawioralna Lubartów

terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna, którą oferujemy pacjentom z Lubartowa, jest jedną z najskuteczniejszych form postępowania terapeutycznego. Choć jest dość młodą formą terapii, bo została opracowana w latach 60-tych XX wieku, to właściwie przeprowadzana jest bardzo skuteczna. Poprzez właściwe działania terapeuty, pacjent dociera do przyczyn wypracowania danego schematu lub reakcji, co pozwala na ich rozpoznawania w teraźniejszości i zastępowanie prawidłowymi reakcjami. Terapia poznawczo-behawioralna wymaga bardzo dużego zaangażowania pacjenta, sporządzania notatek/pamiętnika, realizacji zleconych zadań i ćwiczeń. Polega na pokonywaniu własnych barier, dlatego początkowe etapy mogą wprowadzać w dyskomfort. Jest to proces, który trwa od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

Terapia poznawczo-behawioralna stosowana jest jako pozafarmakologiczne leczenie depresji, choroby dwubiegunowej, zburzeń lękowych i osobowości, uzależnień. Należy pamiętać, że leczenie farmakologiczne zazwyczaj polega na niwelowaniu skutków, a nie przyczyny problemu. Nie dociera ono do przyczyny, którą mogą być np. traumatyczne wydarzenia z przeszłości, błędne przekonania dotyczące własnego ciała i otaczającego świata.

 

Terapia behawioralna Lubartów

Terapia behawioralna, którą oferujemy m.in. mieszkańcom Lubartowa, polega na analizie zachowania. Ma na celu kształtowanie u pacjenta zachowań adaptacyjnych, które umożliwią mu prawidłowe funkcjonowanie w środowisku, ukształtują niezależność i pewność siebie. W zakres tych działań wchodzi rozpoznawanie i eliminowanie zachowań, które negatywnie wpływają na procesy poznawcze i naukę. Ważne są regularne spotkania ze specjalistą i wykonywanie ćwiczeń też poza gabinetem. Pozwala to utrzymać efekty terapii w czasie. Dzieci korzystające z terapii behawioralnej rozwijają umiejętności językowe, ćwiczą koncentrację i uwagę, a także rozwijają pamięć i umiejętności społeczne.

 

Jak wygląda pierwsza sesja terapii behawioralnej?

Pierwsza sesja terapii behawioralnej to kluczowy moment dla pacjenta, który decyduje się na tę formę wsparcia. Podczas tego spotkania terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad, który ma na celu zrozumienie specyfiki problemów pacjenta oraz jego dotychczasowego funkcjonowania. Jest to czas, kiedy pacjent ma możliwość wyrażenia swoich obaw, oczekiwań oraz celów, które chciałby osiągnąć dzięki terapii. Terapeuta wyjaśnia metody pracy, które będą stosowane, oraz omawia plan terapeutyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ważne jest, aby pacjent czuł się bezpiecznie i komfortowo, dlatego pierwsze spotkanie ma również na celu budowanie relacji i zaufania, które są fundamentem skutecznej terapii.

 

Jak terapia behawioralna sprawdza się w przypadku leczenia depresji?

Terapia behawioralna jest skutecznym narzędziem w leczeniu depresji, szczególnie w przypadkach, gdy tradycyjne metody farmakologiczne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub gdy pacjent szuka alternatywnych form terapii. Terapia ta skupia się na identyfikacji i modyfikacji negatywnych wzorców zachowań, które mogą przyczyniać się do utrzymywania stanu depresyjnego. Przez pracę nad konkretnymi zachowaniami, pacjent uczy się rozpoznawać i zmieniać te aspekty swojego życia, które wpływają na jego samopoczucie. Regularne sesje pozwalają na stopniowe budowanie nowych, zdrowszych nawyków i sposobów myślenia.