Terapia behawioralna Kraśnik

Zajmujemy się prowadzeniem terapii behawioralnej. W okolicy Kraśnika mamy szerokie grono pacjentów, którzy dzięki prawidłowemu rozpoznaniu i indywidualnie dobranym ćwiczeniom zrobili bardzo duży postęp w przystosowani się do życia w społeczeństwie. Terapia behawioralna może być prowadzona tylko przez wykwalifikowane osoby, dlatego warto zapisać dziecko do naszego centrum, które od wielu lat świadczy tego rodzaju usługi. Bogate doświadczenie pozwala nam szybko rozpoznawać problemy, ich podłoże i dobierać odpowiednie ćwiczenia. Terapia behawioralna jest założeniem, że otoczenie i doświadczenia mają wpływ na zachowanie i myślenie człowieka. Ma ona na celu zmianę dotychczasowych, nieprawidłowych reakcji na nowe, świadome i lepsze dla pacjenta i osób z jego otoczenia.

Terapia poznawczo-behawioralna Kraśnik

ak wskazuje nazwa, terapia poznawczo behawioralna jest połączeniem dwóch rodzajów terapii. Polega na łączeniu założeń i ćwiczeń stosowanych przy opisanej wyżej terapii behawioralnej z badaniami i zadaniami wykorzystywanymi przy terapii poznawczej, która opiera się na założeniu, że każdy człowiek (zarówno dorosły jak i dziecko) konstruuje własną rzeczywistość. To, w jaki sposób dana osoba interpretuje zdarzenia wypływa na jej zachowania. Terapia poznawcza ma na celu modyfikowanie przekonań człowieka, co ma przekładać się na zmianę jego reakcji na konkretne wydarzenia.

Terapia poznawczo-behawioralna pozwala pacjentowi odkryć schematy, na których opiera się jego działanie. To jest pierwszym krokiem do zmiany nieprawidłowych reakcji, np. wpadanie w agresję, objadanie się, nałogowe sięganie po alkohol. Najczęściej z tego rodzaju terapii korzystają osoby cierpiące na depresję, napady lękowe, nerwicę, bulimię, zespół stresu pourazowego i schizofrenię.