Terapia integracji sensorycznej 

Czym jest terapia sensoryczna

Głównym zadaniem terapii jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia, w taki sposób, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców. Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Polega na stymulowaniu, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu systemów sensorycznych:

◈ przedsionkowego – odbierającego wrażenia z ruchu ciała
◈ proprioceptywnego i dotykowego – uruchamiających wrażenia czuciowe z mięśni i powierzchni skóry;
◈ wzrokowego, słuchowego, smakowo-węchowego

Dziecku proponuje się różnorodne aktywności zabawowe. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego. To pozwala na lepszą organizację działań dziecka

Dla kogo przeznaczona jest integracja sensoryczna

Metoda integracji sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zmagającymi się z szeroko pojętymi dysfunkcjami rozwojowymi między innymi:

◈ problemy z napięciem mięśniowym
◈ zaburzenia równowagi
◈ niezgrabność ruchowa, opóźniony rozwój motoryki dużej oraz małej
◈ nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie
◈ opóźniony rozwój mowy
◈ wzmożona lub obniżona wrażliwość na bodźce
◈ poszukiwanie określonych bodźców, trudności w nauce, pisaniu, czytaniu, rysowaniu, liczeniu
◈ problemy z koncentracją uwagi
◈ problemy emocjonalne, trudności w zachowaniu